Alkoholimport är en produkt från Oveo AB och syftar till att informera om hur du gör för att hämta hem alkohol från utlandet och samtidigt hålla dig inom lagens ramar.

Oveo AB frånskriver sig eventuella skillnader som uppstår mellan de lagar och regler som gäller vid den tidpunkt informationen skrivits och den tidpunkt informationen används av dig som besökare.