Det finns en del begrepp som behöver förstås för att ha rätt fokus när texter och regler läses. Här är det meningen att du ska bli klokare på vad som egentligen menas.

Vad menas med personligt bruk?

Med personligt bruk avses din eller din familjs personliga bruk.

Det är en helhetsbedömning som görs av omständigheterna. Förvaltningsdomstolarna har i flera avgöranden uttalat att mängden alkohol är en viktig omständighet vid bedömningen av om alkoholen är avsedd för personligt bruk.

Följande referensnivåer används av tullverket för bedömning:

  • 10 liter spritdrycker
  • 90 liter vin
  • 110 liter öl

Överstiger den införda mängden alkohol referensnivåerna är det du som ska visa att mängden alkohol är rimlig för din eller din familjs personliga bruk. Du ska kunna uppvisa preciserade och kontrollerbara uppgifter om syftet med alkoholinförseln. Om du inte kan uppvisa detta kan alkoholen beslagtas för brottsutredning eller omhändertas för skatteutredning

Vad menas med familj?

Med familj avses närmast anhörig som du bor i samma hushåll med, exempelvis hustru eller man click this. I avsaknad av dom från Högsta Domstolen hänvisar Tullverket till en prejudicerande dom i Hovrätten i Skåne och Blekinge den 20 april 2006, mål nummer B2328-04.

Vem bedömer om det är för personligt bruk?

Det är den enskilde tulltjänstemannen som gör bedömningen vid gränspassagen om det är troligt att alkoholen är för personligt bruk eller är att anse som kommersiell införsel.

Det är inte möjligt att få ett förhandsbesked från Tullverket om införseln är att anse som för personligt eller kommersiellt bruk.

http://www.alkoholimport.se/wp-content/uploads/2016/02/U0Y3SC9Z42-1024x680.jpghttp://www.alkoholimport.se/wp-content/uploads/2016/02/U0Y3SC9Z42-300x300.jpgadminOrdlista
Det finns en del begrepp som behöver förstås för att ha rätt fokus när texter och regler läses. Här är det meningen att du ska bli klokare på vad som egentligen menas. Vad menas med personligt bruk? Med personligt bruk avses din eller din familjs personliga bruk. Det är en helhetsbedömning som görs...