Med beställa alkohol menar jag: köpa via internet, från utlandet. Då finns det ett par saker att tänka på. Informationen i det här inlägget baseras på det som tullverket.se uppger och du bör kontrollera med dem hur reglerna är just idag när du tänker beställa.

Är det tillåtet att köpa alkohol via internet?

Från ett annat EU-land är det tillåtet att göra en beställning av alkohol via internet.

Viktigt att ha koll på är att svensk alkoholskatt ska betalas, annars omhändertas alkoholen av Tullverket för skatteutredning.

Det finns två huvudspår när det gäller att beställa alkohol via internet och oavsett mängden alkohol ska svensk skatt betalas vid beställning via internet.

Distansförsäljning

Det vill säga att en säljare anger att transport är inkluderad i priset på varan:

Svensk skatt på alkoholen ska betalas av säljaren om alkoholen transporteras av säljaren eller någon som säljaren anlitar. Det finns en broschyr; distansförsäljning av punktskattepliktiga varor till Sverige (SKV 535) som tar upp detta. Broschyren finns att ladda ner från skatteverkets webbplats.

Köparen bokar eller beställer transporten själv

Om du tänker beställa eller boka transport av alkoholen på egen hand:

Svensk skatt på alkoholen ska betalas av köparen. Innan varorna börjar transporteras från det andra EU-landet måste du anmäla varorna till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på alkoholvarorna. Det finns en broschyr; privatinförsel av alkoholvaror och tobaksvaror (SKV 540). Broschyren finns att ladda ner från skatteverkets webbplats.

Transportören säger att Tullverket har omhändertagit varorna

Nu ska du inte göra någonting. Dina varor är under skatteutredning och du kommer att få ett brev från Tullverket.

Får jag beställa varor för personligt bruk från ett annat EU-land?

Ja, förutsättningen är att du gör en anmälan och ställer säkerhet till Skatteverket. Det ska ske innan varorna transporteras från det andra EU-landet.

Jag beställer alkoholvaror via internet, men har inte anmält och ställt säkerhet

Påträffas transporten med alkoholvarorna beslutar Tullverket att omhänderta alkoholvarorna. Den skattskyldige påförs sedan beslut om skatt, alkoholskatt, samt ett transporttillägg som är 20 procent av alkoholskatten.

Jag har betalat in alkoholskatten, vad händer nu?

Beslutet att omhänderta alkoholvarorna upphävs. Den som gör anspråk på varorna, skattskyldig eller mottagare, ansvarar för att de hämtas hos Tullverket. Har du beställt varorna inklusive transport bör du göra upp med transportören om vem som ska hämta alkoholvarorna. Om transportören hämtar varorna ska du ge denne en fullmakt.

Jag betalar inte in alkoholskatt och transporttillägg, vad händer nu?

Har du inte betalat in inom en månad ansöker Tullverket om att få förstöra alkoholvarorna.

Observera att du fortfarande är skyldig att betala skatt och transporttillägg oavsett om alkoholvarorna förstörts eller inte xenical orlistat.

Jag har anmält och ställt säkerhet till Skatteverket

Om Tullverket påträffar en sändning med alkoholvaror som är anmäld till Skatteverket och det finns en säkerhet utställd upphävs ett eventuellt omhändertagande omedelbart. Varorna blir återställda till transportören.

Varorna har förts in i Sverige, vad gör jag nu?

Alkoholskatten ska redovisas, detta görs genom en deklaration som lämnas in till Skatteverket. Blanketten skickas ut när anmälan och säkerhet för skattens betalning mottagits. Deklarationsblanketten ska vara Skatteverket tillhanda senast fem dagar efter den dag varorna fördes in till Sverige.

Vem betalar skatt när säljaren ordnar transport?

När säljaren ombesörjer transporten vid ditt köp av beskattade varor från ett annat EU-land för personligt bruk är säljaren skattskyldig. Se även distansförsäljning ovan.

http://www.alkoholimport.se/wp-content/uploads/2016/02/8C35014CE3-1024x768.jpghttp://www.alkoholimport.se/wp-content/uploads/2016/02/8C35014CE3-300x300.jpgadminPrivatimport
Med beställa alkohol menar jag: köpa via internet, från utlandet. Då finns det ett par saker att tänka på. Informationen i det här inlägget baseras på det som tullverket.se uppger och du bör kontrollera med dem hur reglerna är just idag när du tänker beställa. Är det tillåtet att köpa...