Alkoholskatten beräknas på olika sätt och med olika skattesatser beroende på vilken sorts alkoholvara det gäller.

Skattesatser från och med 2015-01-01

Öl
Volymprocent Skattesats/liter och volymprocent
Över 0,5 högst 2,8 0,00 kr
Över 2,8 1,94 kr

Räknas: skattesats x volymprocent x liter = skatt.

Exempel: 1,94 kr x 5,5 volymprocent x 4 liter = 42,68 kr.

Vin och andra jästa drycker än vin och öl
Volymprocent Skattesats/liter
Över 1,2 högst 2,25 0,00 kr
Över 2,25 högst 4,5 8,84 kr
Över 4,5 högst 7 13,06 kr
Över 7 högst 8,5 17,97 kr
Över 8,5 högst 15 25,17 kr
Över 15 högst 18 * 52,68 kr

Räknas: skattesats x liter = skatt

* Denna skatteklass och skattesats gäller enbart vin.

Mellanklassprodukter
Volymprocent Skattesats/liter
Över 1,2 högst 15 31,72 kr
Över 15 högst 22 52,68 kr

Räknas: skattesats x liter = skatt

Etylalkohol
Volymprocent Skattesats/liter ren alkohol
Över 1,2 511,48 kr/liter ren alkohol

Räknas: antalet liter räknas om till ren (100 volymprocent) alkohol, som sedan multipliceras med skattesatsen per liter = skatt online xenical.

Exempel 1: 25 liter vodka med en alkoholhalt om 40 vol % = 10 liter ren alkohol (25 x 0,40).

10 liter ren alkohol x 511,48 kr= 5 114,80 kr.

Informationen hämtad från skatteverket.se

http://www.alkoholimport.se/wp-content/uploads/2016/02/9FE5D3846C-1024x683.jpghttp://www.alkoholimport.se/wp-content/uploads/2016/02/9FE5D3846C-300x300.jpgadminSkatteverket
Alkoholskatten beräknas på olika sätt och med olika skattesatser beroende på vilken sorts alkoholvara det gäller. Skattesatser från och med 2015-01-01 Öl Volymprocent Skattesats/liter och volymprocent Över 0,5 högst 2,8 0,00 kr Över 2,8 1,94 kr Räknas: skattesats x volymprocent x liter = skatt. Exempel: 1,94 kr x 5,5 volymprocent x 4 liter = 42,68 kr. Vin och andra jästa drycker...